Nawigacja

 • Konkurs Palm Wielkanocnych

   

  Tegoroczne palmy zachwycały.  W kategorii: palma indywidualna trzy równorzędne pierwsze miejsca zdobyły wspaniałe prace Michała Banaka z kl.V, Wiktorii Kobus z kl IV oraz Jakuba Opatowicza z kl.0. Każda z nich posiadała inne walory artystyczne, które zachwyciły komisję. Wyróżnieni uczniowie w tej kategorii to: Wiktoria Wojsa – kl.VI, Krzysztof Toporowski – kl. 0, Mateusz Jasiński – kl. II, Paweł Misterkiewicz – kl.V. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci książek, wielkanocnych czekoladowych zajęcy, świątecznych kreatywnych dekoracji oraz pamiątkowych dyplomów. Palmy klasowe były bardzo starannie wykonane, piękne, barwne i ciekawie skomponowane. Każda klasa otrzymała słodki prezent oraz dyplom. Podziękowania za ufundowanie nagród należą się ks. proboszczowi Pawłowi Mackiewicz. Wszystkie palmy wspaniale udekorowały kościół w Rakowie. Dziękujemy za liczny udział w konkursie. Cieszymy się, że współpraca uczniów, rodziców i nauczycieli przyczynia się do pielęgnowania pięknych polskich tradycji.

   

 • Wewnętrzny sprawdzian szóstoklasisty

  6 kwietnia uczniowie klasy VI przystąpili do wewnętrznego sprawdzianu szóstoklasisty. Uczestnictwo w programie umożliwia uczniom rzetelne sprawdzenie swojej wiedzy. Zmotywuje ich do nauki przed zapowiadaną „małą maturą” po klasie ósmej. Rpzpoczniamy przygotowanie do  kolejnego etapu kształcenia.

 • Palmy wielkanocne

  Przygotowanie palm wielkanocnych to wieloletnia tradycja naszej szkoły. Dzięki niej dzieci kultywują tradycje relgijne. Rozwijają fantazjię i inwencję twórczą. Wszyscy uczniowie uczestniczyli w przygotowaniu palm. W domu i w szkole przygotowywali kwiaty z różnokolorowej bibuły. Przyniesione gałązki bazi, wierzbowe kije, suszone kwiatki, bukszpan, robione z bibuły i krepiny kwiaty, przymocowane do kija przeobraziły się w prawdziwe dzieła. Powstały piękne palmy klasowe, przygotowane przez uczniów, wychowawców i rodziców na terenie szkoły oraz palmy indywidualne zrobione przez dzieci z rodzicami w domu. Dziękujemy wszystkim rodzicom za włączenie się do tej pięknej kultywowanej w naszej szkole i miejscowości tradycji. Palmy zdobić będą kościół parafialny. Ich piękno z pewnością nas rozweseli.

 • "Dziecięca piłka ręczna"

  Szkoła zrealizowała kolejne działania w ramach projektu "Dziecięca Piłka Ręczna", w którym bierze udział od listopada. Uczniowie na zajęciach w-f i wybranych zajęciach świetlicowych rozwijaja swoje umiejetności sportowe i pasję do gry zespołowej. Uczniowie wezmą teraz udział w trzech konkursach ogłoszonych przez organizatorów. Po rozstrzygnięciu szkolnego etapu konkursów, w którym brana była pod uwagę zgodność pracy z regulamnem, wartość artystyczna i samodzielność wykonanego zadania szkołę reprezentować będą: - w kategorii I Praca plastyczna Otylia Rushan z kl. IIIb,                 z kl. IIIa, Anna Stawiarska kl.I

  - w kategorii II Maskotka akcji - Zuzanna Garstka kl. IIIa

  - w kategorii III Zdjęcie Anna Stawiarska kl. I.

  Wszystkie prace (ok. 70) były bardzo ładne. Uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie. Zapraszamy na szkolną wystawę plastyczną "Zabawa z piłką".

 • "Jak brzmią instrumenty"

 • Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018

  Załącznik nr 1

  do Zarządzenia nr 20 /2017

  Wójta Gminy Raków

  z dnia 8 marca 2017 r.

   

  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raków

   

  L.p.

   

  Czynności rekrutacyjne

  Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

  Terminy w postępowaniu uzupełniającym

  1.

  Złożenia wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

   

  od 13 marca 2017 r.

  do 31 marca 2017 r.

   

  od 04 maja 2017 r.

  do 10 maja 2017 r.

  2.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

   

   

   

   

   

  do 5 kwietnia 2017 r.

   

   

   

   

   

  do 15 maja 2017 r.

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

   

  21 kwietnia 2017 r.

   

  do 25 maja 2017 r.

  4.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

   

  26 kwietnia 2017 r.

   

  do 31 maja 2017

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

   

  28 kwietnia 2017 r.

   

  do 2 czerwca 2017 r.

   

   

   

  Załącznik nr 2

  do Zarządzenia nr 20 /2017

  Wójta Gminy Raków

  z dnia 8 marca 2017 r.

   

  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raków

   

  L.p.

   

  Czynności rekrutacyjne

  Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

  Terminy w postępowaniu uzupełniającym

  1.

  Złożenia wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

   

  od 13 marca 2017 r.

  do 05 maja 2017 r.

   

  od 12 czerwca 2017 r.

  do 16 czerwca 2017 r.

  2.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943)

   

   

   

   

   

  do 10 maja 2017 r.

   

   

   

   

   

  do 20 czerwca 2017 r.

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

   

  26 maja 2017 r.

   

  do 29 czerwca2017 r.

  4.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

   

  31 maja 2017 r.

   

  do 04 lipca 2017 r.

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

   

  02 czerwca 2017 r.

   

  do 07 lipca 2017 r.

 • Najmłodsi mieszkańcy Rakowa wiedzą jak dbać o wodę!

  W dniu 27.03.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Wodę chronię i oszczędzam’’ w ramach XIII edycji Programu edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego pt. „Dla Ziemi, dla siebie” w roku szkolnym 2016/2017.  Celem konkursu była  popularyzacja wiedzy na temat zasobów wodnych, zwrócenie uwagi na role wody w życiu człowieka oraz w rozwoju życia na Ziemi. Wśród 103 pięknych i ciekawych prac z 41 placówek oświatowych z terenu powiatu kieleckiego wyróżniona została praca klasy I z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rakowie.

  Uczniowie pod kierownictwem nauczyciela plastyki pani Katarzyny Szot wybraną techniką wykonali pracę, która związana była z oszczędzaniem wody w życiu codziennym. Tematyka konkursu przybliżyła dzieciom wiedzę dotyczącą podstawowych źródeł zanieczyszczeń wody oraz kilka prostych zasad jej ochrony. Uczniowie w nagrodę otrzymali materiały plastyczne oraz książki o tematyce przyrodniczo – ekologicznej, które wzbogacą ich wiedzę i umiejętności. Dzieci reprezentujące klasę podczas rozdania nagród uczestniczyły na zakończenie w słodkim poczęstunku.

 • Między nami kobietkami

  22 marca uczennice klasy V i VI uczestniczyły w spotkaniu GRAJ DALEJ#JAK DZIEWCZYNA.

  Kampania społeczna # JAK DZIEWCZYNA rozpoczęło Always po badaniach, w których stwierdzono, że u ponad połowy dziewcząt w okresie dojrzewania zmniejsza się poziom pewności siebie, a wiele z nich już nigdy go nie odzyskuje. Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczennic, związanej z okresem dojrzewania. Podniesienie poczucia ich własnej wartości,spełnienia i odpowiedniego postrzegania swojego ciała.

 • Jubileusz 450 lecia lokacji Rakowa

  Uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rakowie dnia 21 marca - w Święto Wiosny, rozpoczęli przygotowania do Jubileuszu 450-  lecia lokacji Rakowa.  Dzieci przygotowały wystawy przedstawiające dawny i dzisiejszy Raków.  Można na nich zobaczyć własnoręcznie wykonane prace plastyczne, zdjęcia, ciekawostki. Uczniowie zamieścili także informacje dotyczące historii Rakowa. Wychowankowie poznawali dzieje miejscowości z kronik i opowieści starszych osób. Wystawę będzie można zobaczyć w oryginale podczas uroczystości gminnych obchodzonych w czerwcu.

 • III Miejsce Rakowskich Fijołecków na Dziecięcej Estradzie Folkloru!!!

  W dniu 18 marca uczniowie naszej szkoły śpiewający w zesole Rakowskie Fijołecki zaprezentowali swoje umiejętności w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach na Dziecięcej Estradzie Folkloru. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych imprez, przeglądów artystycznych popularyzujących kulturę ludową w naszym województwie. Nad przebiegiem konkursu czuwa Rada Artystyczna, która ocenia poziom występu, czyli czystość śpiewu, dykcję, technikę wykonania i interpretację. Zwraca uwagę również na dobór repertuaru i zgodność etnologiczną. W tegorocznej edycji Jury przyznało Rakowskim Fijołeckom III miejsce. Zespół zgodnie z regulaminem zaśpiewał dwie ludowe piosenki: „Oj jade jo se jade” i „Leć głosie po rosie”, zaczerpnięte z przekazu ustnego lokalnych śpiewaczek. Nad szlifowaniem umiejętności małych artystów pracują Justyna Piotrowicz i Magdalena Wojsa. Cała społeczność szkolna ogromnie się cieszy z sukcesu Rakowskich Fijołecków i życzy naszym uczniom kolejnych sukcesów.

 • Lekki tornister

  Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie "LEKKI TORNISTER". Na zdjęciach uczniowie klasy I podczas zajęć edukacyjnch.

   

  o

 • Występ Ukraińskiego Zespołu Ludowego

   

  Taniec cygański

  Wspólne śpiewanie

  Śpiewa zespół gości i "Rakowskie fijołecki"

  Brawa dła solistów

  Zdjęcie pamiątkowe z przedstawicielami uczniów

  Nasi goście

  Występ solistki

  Taniec ukraiński

  Taniec gruziński

 • TKJ

  Idea projektu

  Motywem przewodnim tegorocznego TKJ jest upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. To niezwykle cenne doświadczenia, jakich powinna dostarczać szkoła. Bycie świadomym i zadowolonym odbiorcą kultury oraz refleksyjnym czytelnikiem wiąże się z zaspokajaniem potrzeby informacji, kultury i przyjemności. Zadaniem tegorocznego projektu jest spełnienie tych oczekiwań.

   

  Przebieg TKJ (13-18 marca 2017r.)

  1. Konkurs ortograficzny dla klas I-III i IV-VI. Wyłonienie ,,Mistrza ortografii” na I i II etapie edukacji.

  2. Rozumiem, co czytam” – test czytania ze zrozumieniem dla kl. I-III, IV-VI. Wyłonienie mistrza na I i II etapie edukacji.

  3. Zabawy językiem polskim: skrętacze języka, wierszyki łamiące języki dla kl. 0-III i IV-VI.

  4. Konkurs na hasło reklamujące czytanie dla kl. IV-VI. Ułożenie rymowanki lub hasła związanego z promocją czytelnictwa i biblioteki szkolnej.

  5. Mój język świadczy o mnie”- pogadanki, prelekcje podczas godzin wychowawczych, zajęć świetlicowych, poświęcone kulturze języka polskiego wolnego od wulgaryzmów, naleciałości z języków obcych, skrótów.

  6. Zaczytana szkoła”

  Czytanie przez nauczycieli, rodziców i uczniów w podziale na grupy 0-III, IV-VI utworów poetyckich i prozatorskich znanych autorów literatury dziecięcej (zajęcia świetlicowe, godziny do dyspozycji wychowawcy klasowego).

  1. Porównanie wybranej lektury szkolnej z jej adaptacją filmową lub teatralną (kl. IV-VI).

  2. Wykonanie ilustracji do wybranej lektury/książki (kl. 0-III, IV-VI).

  3. Udział w konkursie literackim pt. „List do pisarza” organizowanym przez PBW w Kielcach i TNBSPO w Kielcach (kl. IV-VI).

   

  XXV Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim

  Hasło tygodnia: ,,Kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją”

  Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

  Cele projektu:

  - uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu,

  -przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze,

  -propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych,

  -kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych.

 • Środa Popielcowa

 • "Dziecięca piłka ręczna"

   

  Uczniowie klasy III i VI przygotowali logo projektu na zajęciach świetlicowych.

  KONKURS DLA UCZNIÓW W PROJEKCIE "DZIECIĘCA PIŁKA RĘCZNA"

   

  Kategoria I

   

  1. Uczniowie wykonują samodzielnie pracę plastyczną pt: „Zabawa z piłką” w dowolnej technice plastycznej z wyłączeniem technik przestrzennych takich jak: wydzieranka, collage z elementami plasteliny itp. Mile widziane są prace malarskie, rysunkowe (pastele olejne, kolorowe tusze itp.).

  Praca powinna być wykonana na arkuszu o formacie A3 (297 mm x 420 mm).

   

  1. Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace uczniowskie. Weryfikacji poziomu artystycznego prac plastycznych dokonują szkoły samodzielnie, a ich decyzja jest ostateczna.

   

  1. Aby prace uczniowskie mogły wziąć udział w konkursie, muszą mieć trwale umocowaną, na odwrocie (i nie uszkadzającą kompozycji) kartę informacyjną zawierającą: imię i nazwisko autora lub nazwę klasy czy grupy, adres , telefon, e - mail szkoły, imię, nazwisko i telefon nauczyciela oraz dołączone, podpisane przez rodziców każdego uczestnika oświadczenia. Oba formularze są do pobrania na stronie internetowej programu: www.scdn.pl w zakładce: „KONKURS”.

   

  1. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę.

   

  1. Prace należy dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce, pokój nr 25 do dnia

  20 kwietnia 2017 r.

   

   

  Kategoria II

   

  1. Klasa lub grupa uczniów biorąca udział w Świętokrzyskim Programie Wspierania Rozwoju Aktywności Fizycznej. Horyzonty Aktywności Fizycznej – Dziecięca Piłka Ręczna, wspólnie wykonuje maskotkę – „Świętopiłka”:

   

   

  1. Gabaryty maskotki nie powinny przekraczać wysokości 2 metrów. Natomiast minimalnej wysokości nie ustalamy. Uczniowie wykonują prace z dowolnych materiałów.

   

  1. Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace uczniowskie. Weryfikacji poziomu artystycznego prac plastycznych dokonują szkoły samodzielnie, a ich decyzja jest ostateczna.

   

  1. Aby prace uczniowskie mogły wziąć udział w konkursie, muszą mieć trwale umocowaną, na odwrocie (i nie uszkadzającą kompozycji) kartę informacyjną zawierającą: imiona, nazwiska i wiek autorów pracy, adres , telefon, e - mail szkoły, imię, nazwisko i telefon nauczyciela oraz dołączone, podpisane przez rodziców uczestników oświadczenia. Oba formularze są do pobrania na stronie internetowej programu: www.scdn.pl w zakładce: „KONKURS”.

   

  1. Dane klasy lub grupy, adres szkoły , telefon, e - mail szkoły, imię, nazwisko i telefon nauczyciela (zgodnie ze wzorem karty, opublikowanym wraz z regulaminem)

   

  1. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę.

   

  1. Prace należy dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce, pokój nr 25 do dnia

  20 kwietnia 2017 r.

   

  Kategoria III

   

  1. Klasa lub grupa uczniów biorących udział w Świętokrzyskim Programie Wspierania Rozwoju Aktywności Fizycznej. Horyzonty Aktywności Fizycznej – Dziecięca Piłka Ręczna, wykonuje fotografię swojej grupy wraz z widocznym logo programu, oddającą ideę hasła konkursowego „Bawię się w sport”.

   

  1. Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace uczniowskie. Weryfikacji poziomu artystycznego fotografii dokonują szkoły samodzielnie, a ich decyzja jest ostateczna.

   

  1. Wybrane zdjęcia, wydrukowane w formacie A4 należy dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce, pokój nr 25 do dnia 20 kwietnia 2017 r.

   

  1. Aby prace uczniowskie mogły wziąć udział w konkursie, muszą mieć trwale umocowaną, na odwrocie (i nie uszkadzającą kompozycji) kartę informacyjną zawierającą: imię, nazwisko i wiek autora pracy, adres , telefon, e - mail szkoły, imię, nazwisko i telefon nauczyciela oraz dołączone, podpisane przez rodziców uczestnika oświadczenia. Oba formularze są do pobrania na stronie internetowej programu: www.scdn.pl w zakładce: „KONKURS”.

   

  1. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę.

   

  1. Zdjęcia należy dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce, pokój nr 25 do dnia

  20 kwietnia 2017.
   

 • Koncert "WASZEJ PAMIĘCI ŻOŁNIERZE WYKLĘCI"

  28.02.2017

  Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci”

  To tytuł wyjątkowego koncertu dedykowanego pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Powstał we współpracy Delegatury IPN w Kielcach i Stowarzyszenia PASSIONART. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty p. Kazimierz Mądzik. Wydarzenie miało miejsce 28 lutego, w Kieleckim Centrum Kultury, w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczestnikami koncertu byli członkowie zespołu „Rakowskie Fijołecki” wraz z p. dyrektor Bożeną Suchojad, nauczycielami Agnieszką Wojsą, Magdaleną Wojsą i rodzicami.

  Koncert stanowił integralną część obchodów tego święta. Wydarzenie było jedną z form przypomnienia o niezłomności i odwadze polskich żołnierzy podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego. Idea przewodnia przedsięwzięcia to budowanie świadomego i odpowiedzialnego patriotyzmu wśród młodego pokolenia Polaków.

  W muzyczno-historyczną podróż zabrali widzów chórzyści z akademickich uczelni krakowskich, soliści, laureaci Festiwalu Piosenki Niezłomnej, orkiestra Stowarzyszenia PASSIONART. W repertuarze znalazły się popularne pieśni patriotyczne w oryginalnych aranżacjach m. in. „Marsz Sybiraków”, „Idą leśni”, „ Taki kraj” , „Ja to mam szczęście” , „Mała dziewczynka z AK” , „Kolęda warszawska”. Uzupełnieniem występów był pokaz multimedialny o tej tematyce.

  Wypełniona po brzegi sala była dowodem na to, że patriotyzm, ojczyzna i Żołnierze Wyklęci są bliskie sercom Polaków. Udział naszych uczniów w koncercie dostarczył im nie tylko pozytywnych emocji i doznań, ale także wzbogacił wiedzę o historii naszego państwa.

 • Tłusty czwartek

  23.02.2017

 • Wycieczka do Kielc klasy I

  22.02.2017

 • Spotkanie rodziców uczniów klas I - II z pedagogiem i psychologiem PPP w Chmielniku

  Dnia 16 lutego 2017r. odbyło się w naszej szkole spotkanie dla rodziców uczniów kl. I i II z przedstawicielami Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Chmielniku. Tematem poruszanym przez pedagoga i psychologa było motywowanie uczniów do nauki. Przypominamy że szkoła ściśle współpracuje z poradnią. Wszyscy rodzice naszych uczniów mogą korzystać z pomocy udzielanej przez tę placówkę. Poradnia mieści się w Chmielniku przy ul. Furmańskiej 1. Raz w miesiącu można spotkać się ze specjalistami na terenie szkoły.

 • Wieczór dla seniorów

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie
  ul.Sienieńskiego 20
  26-035 Raków
 • 41 3535015

Galeria zdjęć