Nawigacja

Projekty

          

,,DODATKOWE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU W RAKOWIE"

PROJEKT KONKURSOWY

Nr : UDA-POKL.09.01.01-26-049/12-00

 

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”
 

 
Informacje ogólne
 
 • Beneficjentem (projektodawcą) jest Gmina Raków.
 • Projekt „Dodatkowe miejsca w przedszkolu w Rakowie” jest realizowany przez Gminę Raków w terminie od 01.09.2012 r. do 31. 08. 2013 r.
 • Głównym celem projektu jest wygenerowanie dodatkowych miejsc w przedszkolu w Rakowie dla 21 dzieci w wieku 3-5 lat nie uczestniczących dotąd w tej edukacji oraz poprawa szans edukacyjnych łącznie 66 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Raków w okresie od 09.2012 do 08.2013.
 • Kwota dofinansowania 244.200,00 PLN

 

Oferowane formy wsparcia

 • zajęcia z języka angielskiego
 • rytmika - umuzykalnienie
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • zajęcia wyjazdowe i okolicznościowe
 • konsultacje i szkolenia dla rodziców
 • badanie dzieci przez psychologa i pedagoga
 

 

Uroczyste otwarcie oddziału przedszkolnego